Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Ekonomiadministrativa rutiner

Förbundet kan administrera sin ekonomi själv eller köpa in det som en tjänst.

I samband med bildande av förbundet finns kompetens hos parterna för stöd av framtagandet av ekonomiadministrativa rutiner. Förbundet behöver även ha ett nätverk hos parterna avseende ekonomifrågor

Förbundet bör ha ett eget redovisningssystem med följande delar:

  • huvudbok
  • leverantörsreskontra
  • kundreskontra
  • anläggningsregister

Förbundet bör avsätta resurs för redovisningskompetens. Förbundet kan administrera löneutbetalningar själv eller köpa in det som en tjänst.

Förbundet behöver ett bank eller plusgiro för att hantera in- och utbetalningar. Förbundets medel från parterna kan inbetalas i olika modeller, månad-, kvartal- eller årsvis.

 

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner