Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Sekretess SKRIV OM Publicera EJ

Ett samordningsförbund är att betrakta som en myndighet och omfattas därför av offentlighetsprincipen men utövar inte själv myndighetsutövning gentemot enskilda personer och därför finns inga särskilda sekretessbestämmelser för förbunden utan offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller även för förbunden.

En uppgift för vilken sekretess gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) får inte röjas för enskilda eller för andra myndigheter, om inte annat anges i OSL eller annan lag eller förordning som OSL hänvisar till (8 kap 1 § OSL).

Huvudregeln är att det krävs ett medgivande från den enskilde för att myndigheter ska kunna lämna ut information och samverka. Detta regleras i 14 kap. § 4.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner