Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Beredningsgrupp

Många samordningsförbund har en grupp tjänstemän som representerar respektive part för att ge stöd till förbundschefen, förankra hos parterna och ta fram förslag till styrelsen. Gruppen kallas oftast beredningsgrupp.

En beredningsgrupp består av företrädare för de samverkande myndigheterna och kan knytas till förbundschef. Personerna i beredningsgruppen bör ha beslutsmandat och utses av de samverkande parterna, de finns alltså inte i förbundets linjeorganisation och har därför inte något formellt ansvar i förhållande till styrelsen. Beredningsgruppen ska enbart ses som ett stöd till förbundschefen vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen. Förbundschefen verkställer styrelsens beslut.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner