Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Förbundschef

Förbundschefens huvuduppdrag är att verkställa styrelsens beslut. Det innefattar också att vara sammankallande i olika grupperingar samt upprätthålla kontinuitet och struktur i samverkansarbetet.

Rollen som förbundschef ställer krav på att kunna höja sig över det sektoriella synsättet, kunna formulera mål som innefattar flera parters uppdrag samt bidra till utvecklingen. Förbundschefen får ofta uppdraget/ rollen som nätverksledare/ processledare vilket ställer krav på en förståelse för alla parters uppdrag för att därigenom kunna stödja beslutsfattande. Förbundschefen behöver också i sin roll ha kunskap om finsamlagstiftningen och vilken verksamhet som ryms inom den.

Rollen som förbundschef kan se olika ut beroende på storleken på samordningsförbund och vilka stödfunktioner som finns på förbundets kansli.

Vanligt förekommande arbetsuppgifter för en förbundschef:

  • Bereda ärenden och verkställa styrelsens beslut - det innebär även att hålla styrelsen uppdaterad om verksamheten och ekonomi.
  • Vara sammankallande och föredragande vid förbundets olika möten
  • Bedriva omvärldsbevakning
  • Ekonomi/budgetarbete - har ansvar för totalbudget och de olika insatsernas budgetar
  • Följa upp och utvärdera förbundets insatser
  • Företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå internt och externt

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner