Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Medlemssamråd

Under ett medlemssamråd förs en dialog om samordningsförbundets verksamhet mellan styrelse och medlemmarna. Här kan också medlemmarna informera om vad som är på gång inom varje organisation.

Medlemssamråd syftar till att förbundsmedlemmarna i ett samordningsförbund träffas för en gemensam övergripande dialog. Styrelsen ska fastställa samordningsförbundets budget senast den 30 november varje år. Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt informera om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Samordningsförbundet kan redovisa resultat och framföra erfarenheter av hur samverkan fungerar.

Styrelsen har rätt att få den information från förbundsmedlemmarna som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Förbundsmedlemmarna kan vid medlemssamrådet informera samordningsförbundet om vilka prioriteringar som gäller hos respektive medlem.

Genom medlemssamråden ökar kunskapen om samordningsförbundets insatser och förbundsmedlemmarnas förutsättningar. Ett medlemssamråd är inget beslutande eller styrande organ.

Medlemsrepresentant

Medlemsrepresentanterna är en länk mellan respektive förbundsmedlem och förbundet. Som medlemsrepresentant har man möjlighet att ge synpunkter samt påverka framtida verksamhet och inriktning i förbundet, i samråd med övriga parter. Medlemsrollen är därför av särskilt intresse för att påverka inriktning och innehåll så att det stödjer medlemmens uppdrag.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner