Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Styrgrupp

Till aktiviteter som är mer omfattande är det vanligt att en styrgrupp skapas, med representanter från förbundets medlemmar.

Styrgruppen är inget formellt organ utan har till uppgift att ge stöd åt projektledare/samordnare utifrån insatsens uppdrag. Ofta tillsätts en projektledare/samordnare i insatsen som har till uppgift att leda och fördela arbetet utifrån insatsplan/projektplan samt återrapportera insatsens arbete gentemot styrgruppen.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner