Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Samverkan

I det här avsnittet försöker vi beskriva vad samverkan är och vad har betydelse för god samverkan.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner