Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Uppföljning och utvärdering

För att veta om finansiell samordning har avsedd effekt utvärderas samordningsförbundens insatser.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner