Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Partsgemensamt uppföljningssystem

Uppföljningssystemet SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) har skapats som stöd för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen har utformat systemet som används gemensamt av parterna för att följa upp all rehabiliteringsverksamhet som helt eller delvis finansieras med samverkansmedel. Försäkringskassan är systemägare, dvs ansvarig myndighet för förvaltning och utveckling av SUS. Systemet är myndighetsgemensamt vilket innebär att kommuner, regioner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har ett gemensamt ansvar för att uppgifter registreras in.

Via SUS får de fyra parterna tillgång till statistik om de samverkansinsatser som förbunden finansierar. Uppgifter finns bland annat om antal insatser typ av åtgärder, antal deltagare, försörjning och sysselsättning. Uppgifterna redovisas på både nationell och lokal nivå. På www.finsam.se Länk till annan webbplats. redovisas statistik löpande på nationell nivå. SUS är ett hjälpmedel för ledning och styrning av samverkan. På www.susam.se Länk till annan webbplats. finns användarstöd och information om SUS.

Så långt det är möjligt ska uppgifter om deltagare i insatser registreras med personuppgifter. Detta möjliggör analyser och redovisning av resultat av deltagande i de insatser som förbundet finansierar. Vid registrering av anonyma deltagare finns inte möjlighet till analyser eller redovisning av resultat av deltagande i insatser.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner