Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Uppföljning Finsam

För att kunna följa samverkan genom samordningsförbund så finns det ett partsgemensamt riksomfattande uppföljningssystem, Uppföljning Finsam. Uppföljningssystemet har skapats som stöd för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Systemet används gemensamt av parterna för att följa upp all rehabiliteringsverksamhet som helt eller delvis finansieras med samverkansmedel. Systemet är myndighetsgemensamt vilket innebär att kommuner, regioner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har ett gemensamt ansvar för att uppgifter registreras in. Försäkringskassan är systemägare och ansvarig myndighet för förvaltning och utveckling av uppföljningssystemet.

Mer information finns att läsa under Uppföljning Finsam Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner