Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Målgrupper

Målgruppen är individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

I förarbetet till lagstiftningen beskrivs målgruppen som individer med sammansatt problematik med behov av samordnad rehabilitering och har behov av stöd från flera aktörer där det långsiktiga målet är att kunna uppnå förmåga att försörja sig själv genom arbete.

  • Målgruppen identifieras lokalt och att möjlighet ges till tidigt stöd.
  • I förarbetena till lagen angavs förvärvsaktiva individer mellan 20-64 år som huvudsaklig målgrupp. Nationella rådet bedömer att det är rimligt att sträcka sig ner till 16 års ålder då skolplikten har upphört och det kan
    vara aktuellt att delta i arbetsmarknadspolitiska insatser.
  • De individer som behöver samordnad rehabilitering kan ha medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade utmaningar eller en kombination av dessa.

Den finansiella samordningen bedrivs för den målgrupp som är bosatt inom det område där samordingsförbundet verkar. Det innebär att behoven kan variera mellan samordningsförbunden och över tid. Individers behov av insatser kan förändras beroende på under vilka omständigheter man lever och utifrån förändringar i myndigheters uppdrag och arbetssätt.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner