Logotyp Finsam, finansiell samordning

Kommunikation

Information om finansiell samordning ska vara lättillgänglig och enkel att hitta.

Nationella rådet tillhandahåller därför webbplatsen Finsam.se i syfte att synliggöra Finsam utåt och bidra med aktuell information inom området.

Nationella rådets roll är också att stödja och ha dialog med samordningsförbunden och parterna för att bidra till utveckling av finansiell samordning.

Webbplatsen Finsam.se och Finsambrevlåda finsam@forsakringskassan.se är Nationella rådets främsta kommunikationskanaler. Rådet skapar också forum för dialog och erfarenhetsutbyte genom att tillhandhålla nationella utbildningar och konferenser.

Sammande i arbetsgruppen är Inger Landberg, Nationella rådets kommunikatör.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner