Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Nationell Finsamkonferens

Varje år arrangerar Nationella rådet Finsamkonferensen tillsammans med ett eller flera samordningsförbund. Syftet med konferensen är att utbyta tankar och erfarenheter inom samverkansområdet.

Finsamkonferensen samlar varje år hela ”samordningsförbunds” Sverige.

Arbetsgruppen för Finsamkonferensen består av representanter från Nationella rådets arbetsgrupp och de samordningsförbund som står som värd för konferensen. Varje år utses en medarrangör bland de förbund som presenterat ett förslag för kommande konferens.

Sammankallande i arbetsgruppen är: Cindy Marttiin, Försäkringskassan


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner