Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Nationell Finsamkonferens

Hållpunkter

Mars/April: Medarrangör utses

Våren: Konferensplaneringen startar

September: Save the date publiceras på finsam.se

December: Konferensprogram med anmälningslänk publiceras på finsam.se

Mars/april: Nationell Finsamkonferens äger rum

Sammankallande i arbetsgruppen är: Cindy Marttiin, Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner