Logotyp Finsam, finansiell samordning

Uppföljning, kvalitet och uppdatera

Nationella rådet verkar för att insatser finansierade av samordningsförbund utvecklas och bedrivs med god kvalitet.

I detta uppdrag ingår att stödja samordningsförbund i utvecklingsarbetet med uppföljning och utvärdering.

För närvarande ligger ett stort fokus på att öka samordningsförbundens användning av uppföljningssystemet SUS samt att se över kvaliteten i inregistrerad data.

I arbetsgruppen ingår:

  • Sevim Barbasso Helmers, Socialstyrelsen
  • Eva Birkstam, Arbetsförmedlingen
  • Anette Almstedt, Försäkringskassan
  • Ulrika Vestin, Sveriges Kommuner och Regioner
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner