Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Uppföljning och kvalitet

Nationella rådet verkar för att insatser finansierade av samordningsförbund utvecklas och bedrivs med god kvalitet.

I detta uppdrag ingår att stödja samordningsförbund i utvecklingsarbetet med uppföljning och utvärdering.

För närvarande ligger ett stort fokus på att öka samordningsförbundens användning av uppföljningssystemet SUS samt att se över kvaliteten i inregistrerad data.

Sammankallande i arbetsgruppen är Anette Olsson, Försäkringskassan.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner