Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Uppföljning och kvalitet

Nationella rådet verkar för att insatser finansierade av samordningsförbund utvecklas och bedrivs med god kvalitet.

I detta uppdrag ingår att stödja samordningsförbund i utvecklingsarbetet med uppföljning och utvärdering.

För närvarande ligger ett stort fokus på att ta fram ett nytt uppföljningssystem som kommer att ersätta nuvarande uppföljningssystem SUS januari 2023.

Sammankallande i arbetsgruppen är Carina Cannertoft, SKR.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner