Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Utbildning och stöd

I Nationella rådets strategi uttrycks ambitionen att alla kommuner och regioner ingår i ett samordningsförbund.

Rådet ska också verka för att befintliga samordningsförbund har den kunskap som behövs för att kunna driva förbunden på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Nationella introduktions- och fördjupningsutbildningar om Finsam arrangeras vid ett eller flera tillfällen under året. Det finns också möjlighet att avropa utbildning av den nationella processtödjaren i SUS. Det finns tre olika utbildningar – Grundutbildning, Rapportutbildning samt Insatser och budget. Utbildningarna arrangeras regionalt/lokalt.

Sammankallande i arbetsgruppen är: Cindy Marttiin, Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner