Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Rekommendationer

Här hittar du uttalanden och rekommendationer från Nationella rådet om den finansiella samordningen.

Samordningsförbund och finansiell samordning är en relativ ny verksamhet. Nya situationer och frågor inom det ekonomiska, juridiska och organisatoriska området uppstår som behöver utredas och besvaras.

Nationella rådet har en viktig roll i att stödja samordningsförbunden och ge vägledning. Under årens lopp har Nationella rådet lämnat rekommendationer i olika frågor.

Nationella rådets rekommendationer

Rekommendation kring att ta emot medel eller gåvor från företag och privatpersoner (beslutad 2020-11-18) Pdf, 119.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Rekommendation om att insatser inom ramen för finansiell samordning bör rikta sig till personer från 16 år (beslutad 2018-04-12) Pdf, 67.9 kB.

Rekommendation om styrelsemöten på distans (beslutad 2017-12-04) Pdf, 69.8 kB.

Finsam och Arbetsintegrerande sociala företag (beslutad 2016-04-28) Pdf, 123.2 kB.

Medlemssamråd (beslutad 2016-02-23) Pdf, 130.2 kB.

Individinriktade och strukturövergripande insatser (beslutad 2014-10-08) Pdf, 107.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Rimlig storlek på sparade medel/eget kapital (beslutad 2013-10-02, § 5) Pdf, 80.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Debitering av parternas personalkostnader vid utlåning av personal (beslutad 2013-10-02, § 6) Pdf, 54.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Gemensamt ställningstagande om fem viktiga punkter till programskrivningen för programperioden 2014 - 2020 (utdrag från protokoll 2013-05-30, § 7) Pdf, 119.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Samverkan kring unga med funktionsnedsättning (beslutad 2012-11-21) Pdf, 774.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutsförhet och beslutanderätt i förbundsstyrelsen (Utdrag ur protokoll från Nationella rådets möte 2012-05-31, § ) Pdf, 31.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Samordningsförbund som projektägare för ESF-projekt Pdf, 520.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Arvoden till statliga tjänstemän i förbundsstyrelser (2009-12-09) Pdf, 35.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner