Logotyp Finsam, finansiell samordning

Sammanträden

Här hittar du mötestider och protokoll från Nationella rådets sammanträden.

Möten Nationella rådet 2020

22 januari på Försäkringskassan
18 mars på Sveriges Kommuner och Regioner
27 maj på Arbetsförmedlingen
16 september på Socialstyrelsen
18 november på Försäkringskassan

Mötesprotokoll från Nationella rådet

Här hittar du protokoll upp till två år tillbaka från Nationella Rådets möten.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner