Logotyp Finsam, finansiell samordning

Nyanlända får stöd till arbete och studier

Balder Premiär är ett projekt inom Samordningsförbundet Insjöriket som med stöd från Myndigheten Unga Civilsamhällsfrågor tillsammans med företaget Business Performance.

Tristan Troby och Marcus Hermanson från Business performance

Projektet arbetar för att unga nyanlända i åldrarna 20-25 år ska finna en ”plattform i Sverige” genom att 40 procent går till antingen arbete eller studier.

— Ungdomarna har väldigt olika bakgrund, de kommer i huvudsak från Eritrea, Syrien, Somalia och Kongo. En del har tre års skola, andra avbröt sina universitetsstudier när kriget kom. Många bär med sig traumatiska upplevelser och därför försöker vi först lära känna dem ordentligt genom kartläggningssamtal. Vi lyssnar både på vad de säger, men också vad de inte säger, eftersom det också ger en bild av deras behov, säger Tristan Troby som är projektledare.

Det här är andra året som projektet pågår och redan nu har några från årets grupp fått arbete genom Business Performance kontaktnät.

— Vi har helt enkelt matchat behov som vi vet att vissa företag har, med de förmågor som individerna har, säger Marcus Hermansson som är VD för Business Performance.

Business Performance arbetar framförallt med hjälpa företag i deras varumärkesarbete och kundrelationer. Sedan 2013 arbetar de också med att hjälpa långtidsarbetslösa till arbete. Av de cirka 1500 ungdomar de kommit i kontakt med under de här åren, har cirka 75 procent gått till arbete eller studier.

— När Samordningsförbundet Insjöriket tog kontakt med mig för att vi skulle börja arbeta med nyanlända var min första tanke att ”det här kommer att bli svårt”. Men alla mina farhågor kom på skam. För det finns en sådan vilja, drivkraft att verkligen vilja hitta ett arbete, säger Marcus Hermansson.

Medan svenska ungdomar ibland kan hamna i ”inbyggd hjälplöshet” tror nyanlända på sin förmåga att få arbete.

— Därför är det så viktigt att fånga dem tidigt, om de får gå arbetslösa för länge, så blir det som för svenska långtidsarbetslösa ungdomar, att de slutar att se de möjligheter som finns, förklarar Marcus Hermansson.

De flesta aktiviteterna går ut på att hjälpa ungdomarna att förstå hur svenska samhället fungerar, förbättra språket och främja en bättre hälsa, berättar Tristan Troby.

— Vi har medarbetare från både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som känner till regelverket. Vi försöker att ha en nära kontakt med ungdomarna så att de vänder sig till oss när de behöver det. Vi brukar göra studiebesök på olika arbetsplatser, coacha dem i anställningsintervjuer och skapa jobbteam tillsammans, säger Tristan Troby.

Men det handlar förstås lika mycket om att ge en mer nyanserad bild av de nyanlända till potentiella arbetsgivare:

— I vår kommer vi att bjuda in till frukostmöten i Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille där vi beskriver hur livet såg ut de här länderna, innan konflikterna uppstod. Den bild många har stämmer oftast inte, säger Tristan Troby.

Intresset från företagens sida är stort:

— Många företag är intresserade av den här typen av samhällsfrågor, de vill hjälpa till att forma ett bra samhälle för alla, säger Marcus Hermansson.

Projektet har också lett till ett bättre samarbete mellan medverkande myndigheter och näringsliv.

— Det uppstår så mycket gott av att bara göra tillsammans. Inte bara prata om samarbete utan faktiskt handfast fundera på hur vi kan utveckla metoderna för att stödja de här individerna, säger Marcus Hermansson.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner