Logotyp Finsam, finansiell samordning

Samverkan bästa receptet för att minska sjukskrivningarna

För att stärka det gemensamma arbetet med att förebygga ohälsa och skapa friskare arbetsplatser, anordnade Försäkringskassan och landstinget i Blekinge tillsammans en konferens 12-13 mars.

Konferensen var förlagd utanför Karlshamn i Blekinge som finansierades av Samordningsförbundet i Blekinge.

Konferensen lockade cirka 280 inbjudna representanter från arbetsgivare, politiken, hälso- och sjukvården, företagshälsovården och fackliga organisationer, fördelat på två dagar. Syftet var att ge inspiration och möjlighet att bygga upp en gemensam grund att stå på i samarbetet.

I Blekinge har nu sjukskrivningarna minskat från att ha legat på en relativt hög nivå. Blekinge var också det län där sjukpenningtalet vände sist av alla län.

— Nu är det viktigt att vi fokuserar på att sjukfrånvaron ska ligga på en låg och stabil nivå. Det finns utmaningar som vi måste möta upp på många olika fronter. Där är vi många aktörer som tillsammans kan bidra, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och inte minst arbetsgivarna. Det säger Patrick Barringer, områdeschef för Försäkringskassan i Blekinge, som inledningstalade tillsammans med Gunilla Skoog, utvecklingsdirektör på landstinget i Kalmar.

Belma Micin samverkansansvarig Försäkringskassan och Helene Bjerstedt hälso- och sjukvårdsstrateg på Landstinget Blekinge arrangerade konferensen och var nöjda med uppslutningen.

— Det krävs mer samverkan och mer förebyggande åtgärder för att minska ohälsa. Den här konferensen är en insats för att stärka och öka vårt samarbete, säger de båda.

Föreläsningar för friskare arbetsplatser

Dagen var fylld av föreläsare som delade med sig av sina erfarenheter om att förebygga och minska ohälsa. Åsa Kadowaki, specialist i psykiatri och leg. KBT-psykoterapeut, föreläste runt ämnet ”Är det sjukt att må dåligt?”.

— Vi måste sluta behandla psykisk ohälsa som en sjukdom, det vill säga avstå från att medicinera den och istället ge kunskap som leder till psykisk hälsa, säger Åsa Kadowaki.

Eva Vingård, professor emiritus i arbetsmedicin föreläste om ämnet ”Är arbete bra för hälsan?”. Från Tidaholm deltog Susanne Olsson, rehabkoordinator Närhälsan Tidaholms vårdcentral, samt projektledare för ”Upprop för ett friskare Tidaholm”. Ett projekt där man satsat på ett nära samarbete mellan vårdcentralen, Försäkringskassan och arbetsgivare, för att minska och förebygga sjukskrivningar vilket som gett mycket goda resultat. I projektet arbetade man snabbt i sjukfallen, med individfokus och där man också har erbjudit utbildningar och handledning.

— Vi har sett att läkarna ändrat sitt sätt att sjukskriva de har insett att sjukskrivning inte alltid är den bästa behandlingen, säger Susanne Olsson.

Tina Bengtsson, HR-strateg på Torsby kommun, berättade om kommunens resa för att bli den kommun i Sverige vars medarbetare är friskast.

— Den viktigaste framgångsfaktorn var att få med ledningen och politiken. Chefer måste känna att de har mandat från ledningen för att agera och ta egna beslut. Till exempel om förebyggande insatser och ha mod att vara proaktiva, säger Tina Bengtsson.

Åsa Kadowaki, Eva Vingård, Susanne Olsson, Tina Bengtsson

Från vänster:Åsa Kadowaki, Eva Vingård, Susanne Olsson, Tina Bengtsson

Belma Micin, Helene Bjerstedt

Från vänster: Belma Micin och Helene Bjerstedt

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner