Logotyp Finsam, finansiell samordning

Tine vill öppna upp öppenpsykiatrin

När allt fler deltagare har psykisk diagnos uppstod ett behov av att anställa en rehabkoodinator inom öppen psykiatrin. Tjänsten finansieras till hälften av Samordningsförbundet Nordost och till hälften av sjukskrivningsmiljarden.

Tine rehabkoordinator inom öppen Psykiatri

— Det innebär två arbetsbeskrivningar, jag ska stärka samverkan på organisatorisk nivå mellan de samverkande parterna och jag ska stödja individen till snabbare återgång, säger Tine Winther som anställdes i januari 2017.

Tine beskriver att många ser öppenpsykiatrin som en sluten värld, som en mur som inte går att klättra över eller gräva sig under. Därför blev många glada över att äntligen få över någon ”på andra sidan” för att arbeta med rehabilitering.

— Inom psykiatrin tänker man i första hand behandling och inte funktion. Det innebär att en viktig del i mitt arbete är att hjälpa läkare med att förstå vad a:et, aktivitetsbegränsning, i DFA-kedjan innebär. Detta gör jag bland annat genom att hjälpa läkarna att ta fram underlag till läkarintygen, säger Tine Winther.

Psykiatrimottagningen i Gamlestaden är norra Europas största mottagning med 2 385 patienter från Partille, Örgryte-Härlanda samt Östra Göteborg och Angered.

— När mottagningen startades hade vi 1 400 patienter. Ökningen beror på att väldigt få skrivs ut, konstaterar Tine Winther.

En viktig del av uppdraget som rehabkoordinator handlar därför om att försöka komma in i ett tidigt skede för att förkorta sjukfallet. Fokus ligger på nya patienter, unga med aktivitetsersättning, de som har ett arbete och de som står relativt nära arbetsmarknaden.

— Problemet är bara att de allra flesta jag möter har redan hunnit vara sjukskrivna en längre tid innan de ens fått remiss till psykiatrin. Sen är det mellan 6-24 månaders väntetid på en utredning.

Tine Winther menar att all väntetid, både före och under behandling, är förödande för många.

— De som går i gruppbehandling kommer till mottagningen två gånger i veckan, en gång till gruppbehandling och en gång i individuell terapi. Mellan mötena med gruppen och behandlaren gör de oftast ingenting. Sen när de är färdigbehandlade förväntas de kunna gå tillbaka till sitt arbete utan stöd!

Men det finns också solskenshistorier. Tine berättar om en kille som var född på 70-talet och som varit sjukskriven i tolv år.

— Under de här åren hade det gjorts ett försök med gemensam kartläggning. I övrigt hade han fått sporadiska behandlingar inom psykiatrin och annars gått hemma helt isolerad från samhället. Jag frågade honom om vad han skulle kunna tänka sig att göra som aktivitet. Han ville arbeta med trädgård. Nu har det genom täta uppföljningar och samtal lett vidare till han insett att han vill bli målare och just nu håller han på att utbilda sig till det.

En viktig del av arbetet som rehabkoordinator är att förklara hur saker hänger ihop.

— Många behandlare är inte insatta i skillnaden mellan aktivitetsersättning och aktivitetsstöd och har ingen kunskap om vilket stöd som kommunen erbjuder.

— För patienterna handlar det ofta om att förklara var i processen de befinner sig, de behöver hjälp att förstå vad som har gjorts och varför. De känner sig ofta ”utsatta för saker” och därför är det viktigt att ta till vara tidigare utredningar så att vi inte gör samma sak igen.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner