Logotyp Finsam, finansiell samordning

Ny representant till Nationella rådets arbetsgrupp

Anette Olsson från Försäkringskassan är ny representant. Anette tillträdde befattningen i mars och arbetar också som verksamhetsutvecklare inom aktivitetsersättning.

Anette Olsson

Sedan 2012 har Anette arbetat på Försäkringskassan och särskilt arbetat med frågor som rör unga med aktivitetsersättning.

Innan Anette blev verksamhetsutvecklare arbetade hon som personlig handläggare inom detta område, framförallt med samordning av rehabiliteringsinsatser. Anette har även varit projektmedarbetare i individinriktad finsamfinansierad insats i Linköping.

Anette ersätter Johanna Thagemark som representant i arbetsgruppen och kommer att ha 25 procent av arbetstiden avsatt för Finsamfrågor.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner