Logotyp Finsam, finansiell samordning

Åtgärder för att förstärkta stödet till långtidssjukskrivna

Den 18 maj lämnade Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan en återrapport till regeringen där myndigheterna redovisade sitt gemensamma uppdrag i regleringsbreven för 2017.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete.

Återrapportering enligt regleringsbrev för 2017

Åtgärder för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktuivitetsersättning i samverkan genom samordningsförbundPDF

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner