Logotyp Finsam, finansiell samordning

Leverans av försörjningsmått

SCB har enligt beställning levererat försörjningsmåttet för 2017.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner