Logotyp Finsam, finansiell samordning

Ny modell för att beräkna vinster av samverkan

Finsam Uppsala har tagit fram en modell för samhällsvinster. Om vi räknar lågt, handlar det om två miljoner på ett år för de individer vi baserade undersökningen på.

Åsa Fichtel

Ser vi det på lång sikt blir det betydligt större summor än så, säger Åsa Fichtel, förbundschef inom Samordningsförbundet i Uppsala län.

Modellen som Finsam Uppsala tagit fram visar vad samhället vinner i kronor på att individer får stöd till egen försörjning.

– Självklart finns den största vinsten i att individen får arbete, men vi ville tydliggöra att rehabilitering också sparar pengar, säger Åsa Fichtel.

Modellen visar ersättningar som individerna hade innan insatsen, som samhället inte längre behöver betala ut

– Individerna fanns i beräkningsverktyget SUS, sedan har vi genom schablonberäkningar kunnat se samhällets olika transfereringar. Vi har tagit hänsyn till att det kanske inte kan komma tillbaka fullt ut. Ändå handlar det om miljoner som vi faktiskt se att samhället inte längre behöver betala, säger Åsa Fichtel.

Modellen kommer nu att användas för att bland annat se vinster av insatser för unga och innehåller bland annat beräkningar på lång sikt.

– Ibland får jag frågan om Finsam verkligen gör någon nytta, få vi ”pang för pengarna” brukar en del politiker fråga. Nu kan vi faktiskt visa, att ”ja”, det får ni. Förutom att människor får delta i samhället, vinner vi också i uteblivna ersättningar, säger Åsa Fichtel.

Kom gärna och lyssna på Åsa Fichtel i Almedalen, torsdag 5 juli kl 14.00.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner