Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Samordningsförbundet Centrala Östergötland finansierar projekt

Insatsen är ett initiativ från företag inom gröna näringar med syfte att få individer i anställning.

Dessutom har de beviljats medel från Vinnova att utveckla Insatskatalogen. Samordningsförbundet Centrala Östergötland beviljades nyligen ESF medel och blir 1 augusti projektägare till ”Drivbänk utveckling”.

Samordningsförbundet Centrala Östergötland fick den 31 maj 2018 sin ESF ansökan beviljad. Samtliga av Samordningsförbunden i Östergötlands parter och även Östsvenska handelskammaren och Kårservice står bakom ansökan som omfattar ca 35 miljoner kronor totalt och som syftar till att öka övergångarna till arbete.

Genom projektet Drivbänk utveckling skapas en miljö för individer som står utanför arbetsmarknaden och är i behov av stöd.

Gröna näringar
Initiativet kom från företag inom gröna näringar med syfte att få individer i anställning. Målgrupp för insatsen har varit personer utan sysselsättning och i behov av arbetsträning.

Ansökan har byggt vidare på Drivbänks arbetssätt med tidiga insatser och stöd till individer och arbetsgivare vid anställningar och praktikplaceringar. Individer får möjlighet att välja inriktning mot gröna näringar, café och restaurang och lättare administrativa sysslor. Genom Supported employment får arbetsgivare stöd från arbetsgivarkoordinatorer och SIUS handläggare.

Syftet med Drivbänk utveckling är att skapa en individanpassad helhet med utgångpunkt i behov av stöd till självständighet. Ett vidare syfte är att förbättra samverkan mellan de verksamheter som har individerna inskrivna hos sig. I projektet kommer individer att kunna röra sig mellan insatser utifrån deras individspecifika behov.

Vinnova beviljade medel att utveckla Insatskatalogen
Samordningsförbundet i Centrala Östergötland har fått medel beviljat från innovationsmyndigheten, Vinnova för att utveckla Insatskatalogen genom tjänstedesign som arbetsmetod.

Katalogen är ett sökverktyg som används av tjänstemän och privatpersoner för att hitta relevanta insatser åt individer som vill komma närmare arbetsmarknaden. I skrivande stund är elva stycken samordningsförbund delaktiga i Insatskatalogen. Insatserna i katalogen har stadigt ökat som i dagsläget innehåller ca 280 stycken insatser. Syftet med utvecklingen är att öka tillgängligheten och användarvänligheten.

Är du nyfiken på att få veta mer och kanske dela med dig av egna erfarenheter? Ta gärna kontakt med Maria Can, koordinator i Samordningsförbunden i Östergötland:

maria.can@linkoping.se

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner