Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Hallå där Catarina Örtengren!

Hur känns det att starta ett nytt förbund i Sundbyberg?

— Det är väldigt roligt att vi äntligen är här efter flera års förarbeten. Vi har sett vilka positiva effekter samordningsförbunden har i landet och det har därför länge funnits ett behov av att ingå.

Vad har du själv för erfarenheter av samordningsförbund?

— Jag har arbetat på Arbetsförmedlingen i 17 år, bl a med rehabilitering och i rollen som sektionschef. Senast var jag projektledare för ett ESF projekt KISA men har även arbetat i projekt finansierat av samordningsförbund.

— Samverkan gör att man kan använda varandras "verktygslådor" på ett mer effektivt sätt, 2+2 blir 5. Men för att nå hållbara resultat behöver vi också ha arbetsgivarna med oss, det är något av min käpphäst som jag kommer att driva.

Vad händer nu?

— Under sommaren har jag träffat och lyssnat in behov hos företrädare från de olika organisationerna. Det har också varit mycket att sätta sig in i, där har jag verkligen haft en fantastisk hjälp från de andra samordningsförbunden i Stockholm. Det finns så mycket kunskap och erfarenheter att ta till vara på från andra samordningsförbund. Jag behöver inte uppfinna hjulet på nytt utan använda det som är bra och utveckla det vidare för att passa Sundbybergs stad.

Catharina Örtengren
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner