Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Kunskapsdialoger om HBTQ-perspektivet

Förra året blev de två förbunden Göteborg Väster och Insjöriket hbtq-certifierade.

— Vi har arbetat mycket med jämställdhetsintegrering och då var det ett naturligt nästa steg för oss att ta. Det handlar om att bli mer medveten om sina egna förutfattade meningar och normperspektiv, säger Monia Nilsson Sarenstrand.

Under året som gått har de arbetat mycket för att förbunden ska erbjuda en inkluderande arbetsmiljö. För att hålla frågan i liv och sprida synsättet vidare till parterna genomfördes nyligen två kunskapsdialoger, en för Insjöriket och en för Väster, där representanter från de fyra parterna var inbjudna.

— Föreläsningarna är ett sätt att hålla liv i och sprida det arbete vi gjort. Det ingår i en 3-årig handlingsplan med olika aktiviteter som vi tog fram i samband med att vi certifierades, säger Monia Nilsson Sarenstrand.

På programmet stod bl a information om certifieringen, normer, fakta om hbtq-personers livsvillkor och bemötande. Reflektion och diskussion varvades med fakta och korta filmer.

— Vi fick ett positivt gehör och intresset att ute i organisationerna sprida kunskapen vidare var stort, säger Monia Nilsson Sarenstrand.

Vad en certifiering innebär kan du läsa mer om på RFSL

RFSL (rfsl.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Monia Sarendal
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner