Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Projekt Drivbänk vill få människor att växa

Projekt Drivbänk kombinerar behovet av enkla arbeten med behov av arbetskraft.

Bakom projektidén står Louise Ridderström och Christina Enudd Nordström som i många år arbetat nära företag inom gröna näringar i Östergötland.

– Företagen har svårt att hitta arbetskraft till enklare arbetsuppgifter, samtidigt som det finns många personer som är i behov av arbetsuppgifter som inte kräver någon utbildning, säger Louise Ridderström som är projektledare för Drivbänk.

Projekt Drivbänk vänder sig till arbetssökande med offentlig försörjning som av olika skäl är arbetssökande och som är intresserade av odling eller café & restaurang. Deltagarna har därför olika bakgrund och behov.

– För oss är det så självklart, vi bryr oss inte om var människor kommer ifrån, för oss är det viktigare var de är på väg. Tillsammans med deltagaren planeras en personlig handlingsplan säger Louise Ridderström.

Ska leda till ett riktigt arbete

Arbetsträning varvas med teori och praktik på företag. Målet är att gå från offentlig försörjning till ett riktigt arbete. Varje deltagare har en mentor som ger individuell stöttning enligt metoden Supported employment.

Just det faktum att så många olika sorters människor möts, har gett oväntade spinoffeffekter:

– I drivbänk blandas åldersgrupper och människor med olika kulturell bakgrund, vilket ger en trygg grupp med utrymme att utvecklas. Invandrare får första gången i sitt liv svenska vänner, säger Louise Ridderström.

För att fånga vetenskapliga effekter av projektet sker en följeforskning av doktorand Lena Strindlund som är anställd av samordningsförbundet Centrala Östergötland. Hennes arbete sker i samarbete med universitet i Linköping.

Viktigt att vara tydlig

Louise Ridderström menar att det är viktigt att våga vara tydlig särskilt med vad som krävs för att man ska bli anställningsbar.

– Mycket handlar om att lära ut de koder som finns i samhället, att vi i Sverige tar i hand när man hälsar och vill man be, gör man det på rasterna. Det handlar inte om rasism utan om att vara tydlig med vad som gäller, annars kommer det inte fungera för dem senare på en vanlig arbetsplats.

Projektet växer

I skrivande stund har 75 personer varit inskrivna i projektet, idag arbetar cirka 20 vid odlingen i Vreta Kluster och åtta på caféet i centrala Linköping.

När projektet presenterades för första gången 2016, fanns en viss skepsis från myndigheternas sida berättar Louise Ridderström, den bilden är förändrad idag.

I maj beviljades projektet ytterligare medel från ESF. Nu anställs arbetsterapeuter för att kunna ge extra stöd.

– Vi har sett att vissa personer behöver mer stöd än vad vi idag ge dem, vi tror därför att det här kommer ge fler möjlighet att växa i sin egen takt.

I framtiden vill de skapa bemanningspooler där företagen kan köpa en tjänst, som kan utföras med fler personer än vad som skulle ha behövts om de hade haft full arbetsförmåga.

Tjej som odlar krasse
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner