Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Stort intresse för Finsam på Socionomdagarna

Finsam var ett av de ämnen som diskuterades på årets Socionomdagar den 21—22 november på Stockholmsmässan.

Leif Klingensjö

– Jag upplever att det finns ett intresse för finansiell samordning, säger Leif Klingensjö, Sveriges Kommuner och Landsting.

Socionomdagarna arrangeras av Akademikerförbundet och Svensk chefsförening varje år. Målgruppen är yrkesverksamma socionomer och chefer inom sociala verksamheter, men dagarna lockar också många andra samhällsintresserade, tjänstemän och politiker.

Leif Klingensjö, sektionschef och Sveriges Kommuner och Landstings representant i Nationella rådet, var inbjuden att tala om Finansiell samordning under den första konferensdagen.

– Sveriges Kommuner och Landsting har deltagit under flera år, i år fanns ett intresse för samverkansfrågor. Föredraget var ett valbart pass som lockade cirka 150 personer, framförallt socialsekreterare inom individ och familjeomsorgen.

Under rubriken ”FINSAM – samverkan via Lagen om finansiell samordning” beskrev han först den utveckling som skett sedan lagen kom för 14 år sedan till att idag omfatta nästan samtliga kommuner i hela Sverige.

– Jag gjorde också en framtidsspaning, där jag konstaterade att behovet av samverkan blir allt viktigare och att finansiell samordning erbjuder en etablerad arena för att samverka lokalt mellan Kommun, landsting/region, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Jag beskrev också hur vi genom en nationell överenskommelse har kunnat skapa en större trygghet för nollplacerade.

Hur blev reaktionerna?

– Övervägande positiva samtidigt som det finns en frustration eftersom behoven är större än det som ryms inom finansiell samordning. De som kom till föreläsningen arbetar med utsatta grupper och ser därför stora behov av samverkan mellan myndigheter.

Varför ville ni från SKL:s sida beskriva finansiell samordning?

– Det här är ett av flera sätt som vi försöker nå ut med information om finansiell samordning till kommuner och landsting. Vi brukar också löpande träffa och föra en dialog med de politiker som varje månad träffas i olika beredningsgrupper som också ingår i samordningsförbundens styrelser.

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner