Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Hallå där Cindy, samordnare för Finsamkonferensen

Finsam så in i Norden, det är namnet på årets Finsamkonferens som äger rum i Stockholm 26-27 mars. Cindy Marttiin är samordnare för arbetsgruppen som just nu sätter samman de sista delarna i nästa års program.

Cindy Martiin

Hur går det med planeringen?

– Det går bra, det mesta är klart. Det känns som vi har ett riktigt bra program med en bra blandning av talare.

Årets konferens planeras tillsammans med samordningsförbunden i Stockholms län. I arbetsgruppen där också Ulrica Runemar från SKL ingår, finns tre representanter från förbunden med; Eva Magnusson, Kirsi Poikolainen och Karin Gelin. Men alla åtta förbunden har varit delaktiga i att skapa ett riktigt bra och lite annorlunda program.

Det låter spännande! Kan du säga något redan nu om upplägget?

– I år har vi ett nordiskt tema tillsammans med en blandning av lokala och nationella perspektiv. Jag kan nämna att vi får besök av professorn och forskningsledaren Olli Kangas från Åbo Universitet som berättar om ett experiment om medborgarlön.

Från Danmark kommer Charlotte Liebak Hansen, projekt- och forskningschef. Hon berättar om BIP - Sysselsättningsindikator Projektet - som har skapat ny kunskap och satt ett professionellt fokus på sysselsättningsinsatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Från Norge kommer Eli Sogn Iversen berättar om ett nationellt projekt, Män i hälsa. Vårdsektorn är i behov av viktig yrkeskomptens samtidigt som män som är arbetslösa eller i behov av att byta arbetsuppgifter får stöd i att utbilda sig inom vård- och omsorg.

Då får vi öva våra språkkunskaper med andra ord?

– Ja, men vi kommer att få ett bra stöd av den mycket erfarne moderatorn Johan Quist som många känner igen från Malmökonferensen, då som talare. Han har som forskare studerat arbetsmarknad och välfärdsförvaltning i de nordiska länderna. Han är docent i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet samtidigt som han är forskningsledare för den statliga utredningen Tillitsdelegationen som medverkade på årets konferens i Göteborg.

På tal om Göteborg, var omdömena från den konferensen väldigt bra…

– Vi har aldrig fått bättre omdömen tidigare och aldrig har så många velat delta i konferensen som då. Det verkar finnas ett stort intresse för våra frågor. I år har vi kunnat sänka deltagaravgiften. Vi har också tagit höjd så att fler kan få plats på årets konferens. Samtidigt är platserna begränsade, så kom ihåg att boka i tid!

Vad ser du själv fram emot att lyssna på?

– Det mesta är bra (skratt), jag tycker att vi har fått till en väldigt bra blandning. Jag tror att många kommer att tycka om att lyssna till Emmanuel Ezra, en kirurg som föreläser om bemötande. Ett alltid lika aktuellt och viktigt ämne för oss som arbetar med samverkan och med utsatta målgrupper. Jag har träffat honom i ett tidigare sammanhang, han är också rolig att lyssna till. Hans fru är psykolog, men han brukar konstatera att det är han som kirurg som verkligen är den som vet något om människors inre.

Sen har vi Lidija Kolouh-Söderlund tidigare projektledare på Nordens välfärdscenter som nu arbetar på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som kommer tala om framgångsrika satsningar på ungas psykiska hälsa från alla nordiska länder. Mandus Frykman, Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess, kommer och berättar hur långt arbetet har kommit.

Vad kan du säga om de valbara seminarierna?

– Det kommer att bli väldigt svårt att välja! Själv är jag nyfiken på Hälsoskola för nyanlända ett projekt som implementerats i Landstinget Sörmland. Det ska också bli väldigt intressant att lyssna till Maria Bellinger som berättar om hur de konkret använt sig av behovsanalysen i samordningsförbundet Burlöv - Staffanstorp. Men som sagt, det finns mycket som är väldigt intressant att få ta del av.

När kan jag anmäla mig?

– Det kan du göra snart, vi räknar med att gå ut med program och anmälan i mitten av december.

Text: Inger Landberg Foto: Christer Järild

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner