Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Projektet Porten träffar EU-kommissionen

Projektet Porten från samordningsförbundet Samspelet i Värmland är inbjuden att träffa EU-kommissionen när de gästar Sverige i slutet av januari.

Jenny Nordansjö

EU-kommissionen är EU:s verkställande organ. Under sitt årliga Sverigebesök kommer de till Gävle för att bland annat får veta mer om projektet Porten som finansieras av ESF och Samordningsförbundet Samspelet i Värmland.

– ESF ville lyfta projektet eftersom de ser att vi fått ny kunskap om hur vi stödjer personer långt från arbetsmarknaden under de tre år som projektet pågått säger Jenny Nordansjö, projektledare.

Nytt arbetssätt

Porten är ett treårigt implementeringsprojekt som testat ett nytt arbetssätt för att stödja de som står lite längre från arbetsmarknaden, berättar Jenny Nordansjö.

– Personerna kan ha svårt att ta del av arbetsförmedlingens stöd om man inte samtidigt arbetar med samordning kring personen.

Projektet har använt sig av metoden Supported Employment som inom Arbetsförmedlingen utförs av SIUS-konsulenter som bland annat finns med och introducerar individen på arbetsplatsen.

– Det som skiljer sig mot hur vi vanligen arbetar med SIUS är att de här personerna befinner sig längre från arbetsmarknaden, de har oftast inget klart yrke och behöver arbetsträna innan anställning. Ofta har de någon form av psykisk ohälsa i kombination med en neuropsykiatrisk problematik.

Nära stöd till individen

Även om de är inskrivna på Arbetsförmedlingen kan de haft svårt att kvalificerat sig för arbetsförmedlingens program och insatser till exempel jobb- och utvecklingsgarantin.

– Det är personer som har ”hankat sig fram” mellan korta jobb och ersättningar. När de har mått bättre har de kunnat arbeta, sedan har de antingen blivit sjukskrivna eller sökt försörjningsstöd. Men ingen myndighet har tagit reda på varför det har sett ut så här.

En viktig del i projektet har därför varit samordningen med andra myndigheter för att stödja individerna i hela deras livssituation. Det har handlat om att ta reda på de bakomliggande orsakerna till problemen genom hjälp från till exempel vuxenpsykiatrin.

– Vi har stöttat dem i hela deras sociala situation för att skapa en hållbar förändring. Det har också visat sig bli effektivt eftersom de här personerna ofta redan har kontakt med flera myndigheter.

Största vinsten

För de 125 personerna som ingått i projektet har det inneburit att de fått den hjälp och anpassning de behöver för att kunna komma närmare ett arbete.

– Hela 57 procent som vi har avslutat i projektet har gått till arbete eller studier. Arbetsmetoden har visat sig vara lika effektiv oavsett ålder eller kön.

Men den största vinsten har det varit för individerna själva:

– Många har mått dåligt länge, även unga, som kanske aldrig fått någon diagnos, kan ha haft problem sedan lågstadiet. Nu känner de att det äntligen fått hjälp.

Projektet avslutas vid årsskiftet och kommer att implementeras helt eller delvis på Arbetsförmedlingens kontor i Karlstad, Kristinehamn, Grums och Hammarö.

Text och foto: Inger Landberg

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner