Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Unikt Finsamprojekt kartlägger Tramadolmissbruk i Malmö

Det har blivit allt vanligare att ungdomar missbrukar läkemedlet Tramadol. –Tramadolprojektet vill bidra med mer kunskap, säger Maria Almazidou.

Maria Almazidou och Gunilla Alväng

För drygt tio år sedan började öppenvårdsmottagningen Maria Malmö att se allt fler fall av unga som missbrukade det smärtstillande läkemedlet Tramadol. Idag är drogen vanligast i Skåne, men den har på senare år även etablerat sig och blivit allt mer vanlig i övriga Sverige, berättar Maria Almazidou enhetschef på Maria Malmö.

Tramadol är lätt att få tag på, det säljs på gatan och på internet. En tablett kostar ungefär tio kronor, den är lätt att bära med sig och svår att upptäcka eftersom den inte luktar vid intag som till exempel cannabis eller alkohol gör.

– Unga ser det inte som något farligt, ofta använder de Tramadol tillsammans med andra droger. Det vet inte hur beroendeframkallande preparatet är eller att den är en opioid så som heroin, säger Gunilla Alväng, projektledare för Tramadolprojektet på Maria Malmö.

Avslappnande och aktiverande effekt

Hon beskriver drogens egenskaper som unika. Den verkar både avslappnande samtidigt som den har en aktiverande effekt som gör att det går att fokusera mer på det man gör. Bland gruppen som missbrukar finns därför också individer som använder läkemedlet för att prestera mer. Men det vanligaste är att ungdomar testar det som en social ”grej”, ett sätt att umgås, på samma sätt som de testar andra droger.

– Ungdomarna som använder Tramadol har beskrivit för mig hur normalt tråkiga saker som att städa sitt rum plötsligt blir roligt, berättar Gunilla Alväng.

Men ganska snart försvinner de ”positiva egenskaperna”, för det är mycket lätt att fastna i ett beroende. Abstinenssymptomen blir svåra och liknar det som förknippas med tyngre droger inom opioidfamiljen med darrningar, illamående, svettningar, som följs av depression och ångest under en period efter, berättar Maria Almazidou.

Vid för höga doser kan missbruket förorsaka epileptiska krampanfall som kan vara livshotande i sig, och som ofta leder till allvarliga skador på grund av fallskador.

Behövs nya behandlingsformer

Det är en ny erfarenhet att behandla ungdomar som missbrukar Tramdadol på Maria Malmö.

– Maria Malmö är van att behandla cannabismissbruk som är den vanligaste drogen, men det går inte att behandla Tramadolmissbruk på samma sätt, här behöver vi hitta nya sätt, säger Maria Almazidou.

När flera ungdomar inte fullföljde behandlingen på Maria Malmö insåg de att något behövde göras utanför ordinarie verksamhet för att öka kunskaperna om drogen och hitta en fungerande arbetsmodell innan drogmissbruket skulle eskalera ytterligare.

Vill öka kunskapen

Tramadolprojektet som är helt finansierat av samordningsförbundet i Malmö startade i december förra året.

– Under det här året har vi arbetat med att kartlägga målgruppen med ett Tramadolmissbruk på Maria Malmö. Vi har arbetat nära ungdomarna för att ta reda på mer om hur drogen verkar och gjort en kartläggning med hjälp av den databas som finns om de som genomgått behandlingar på Maria Malmö. Vi vet idag att ungdomar som missbrukar Tramadol oftare är dömda för brott än övriga ungdomar på Maria Malmö och att de också oftare lider av psykisk ohälsa, säger Gunilla Alväng, socionom från Malmö stad som tillsammans med Alexander Holmstedt, specialistsjuksköterska från Region Skåne leder projektet.

– Vi samverkar med elevhälsoteamen på de kommunala gymnasieskolorna i Malmö. Genom den forskning som finns vet vi hur stor betydelse skolan har för en lyckad behandling. Vi tror också att det kommer att bidra till att fler ungdomar med Tramadolmissbruk upptäcks tidigare säger Gunilla Alväng.

Struktur viktig

Nästa steg är att inleda ett samarbete med arbetsmarknadsenheten UngMalmö som hjälper unga till arbete och sysselsättning.

– Vi vet att den här gruppen ofta behöver den struktur och rutin som ett arbete kan ge. Vi vill också öka kunskapen bland andra myndigheter, som många gånger kan komma i kontakt med ungdomar med den här problematiken utan att de förstår att det är det som ligger bakom, säger Maria Almazidou.

Text och foto: Inger Landberg

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner