Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Webbseminarium om arbetsmiljö och säkerhet

Nationella rådet har gjort en genomlysning av arbetsmiljöaspekten kring och i samordningsförbund.

Nationella rådets arbetsgrupp har tillsammans med arbetsorganisationen Sobona arbetat fram ett stödmaterial som ska stödja parterna och samordningsförbunden.

Ett webbseminarium hölls den 10 december där bakgrunden till arbetsmiljöarbetet presenterades tillsammans med det stödmaterial som har tagits fram.

Arbetsmiljöansvar i samordningsförbundPDF

Arbetsmiljö och säkerhet

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner