Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Hästar som rehabilitering

Ystads Allehanda skriver om projektet SPIRA som använder olika former av rehabilitering av långtidssjukskrivna.

Hästumgänge är en del av det som kallas grön rehabilitering, men i SPIRA ingår även andra aktiviteter som samtalsstöd, friskvård och vardagsstruktur.

– Att vara en del av ett sammanhang, umgås med djur och komma ut i naturen tror jag är viktiga delar av läkningen för stressorsakad sjukdom, säger hästgårdsägaren Susanne Carlsson-Lindgren.

Läs mer i artikeln som du hittar i vår nya rubrik,

Finsam i media

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner