Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Webbinarium – Öppna jämförelser folkhälsa

Välkommen till ett webbinarium om rapporten för Öppna jämförelser folkhälsa, som publiceras 6 februari.

Både SKL och Folkhälsomyndigheten deltar vid webbinariet för att berätta om nyttan med rapporten, hur den kan användas och hur den skiljer sig mot andra rapporter.

Tid

12 februari 2019 10.00–12.00. Här finns anmälningslänk:

Anmäl dig till webbinarium för jämförelse, folkhälsa (skl.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Målgrupp

De som bedriver eller har intresse för strategiskt arbete för folkhälsa och/eller använder folkhälsostatistik eller annan statistik om befolkningen.

Kostnad

400 kronor exkl. moms per uppkoppling.

Rapporten kan användas som bidrag i regionernas och kommunernas planeringsförutsättningar för att analysera behov utifrån ett befolkningsperspektiv. Innehållet i ÖJ Folkhälsa berör många verksamhetsområden där främjande och förebyggande arbete kan vara ett sätt att klara välfärdens utmaningar då det finns ett ömsesidigt samband mellan befolkningens behov och socialtjänstens möjlighet att uppnå goda resultat och kvalitet. För mer information om öppna jämförelser se också länken:

Öppna jämförelser, folkhälsan (skl.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner