Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Ny representant från Socialstyrelsen

Utredaren Samira Aqil är ny representant från Socialstyrelsen i Nationella rådets arbetsgrupp sedan slutet av förra året.

Samira Aqil

Samira har lång erfarenhet av att arbeta mot socialt utsatta grupper i samhället och känner därför att det ska bli spännande att få delta i Nationella rådets arbetsgrupp.

Socialstyrelsen som myndighet har mycket att bidra med eftersom de som rådgivande myndighet tar fram rekommendationer och beslutsstöd till kommuner och regioner.

– Socialstyrelsen arbetar bl.a. med regeringsuppdrag som berör samma målgrupper som är aktuella för finansiell samverkan. De stöd vi tar fram tror jag också kan vara till nytta för de som arbetar inom olika insatser, säger Samira Aqil.

Samira har arbetat med ekonomiskt bistånd under lång tid, först inom socialtjänsten och sedan 2011 på Socialstyrelsen, där hon först tillträdde en tjänst som inspektör inom tillsynen innan hon gick vidare till att arbeta som utredare på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning mot socialtjänsten. Fram till i december var hon projektledare för ett regeringsuppdrag ”Jämställdhetsperspektiv inom ekonomiskt bistånd”.

Viktigt att se ”hela människan”

– För mig är det viktigt att det skapas en medvetenhet kring frågorna och där kan jag kanske bidra med nya perspektiv inom finansiell samordning. Ekonomiskt bistånd tycker jag också är ett viktigt område. Förra året fick 247 000 vuxna personer ekonomiskt bistånd. Personerna står ofta långt från arbetsmarknaden, har kanske aldrig haft ett arbete. En del är sjukskrivna och oavsett om de har rätt till sjukpenning eller inte, behöver de rehabilitering för att kunna komma vidare.

Hon ser fram emot att få arbeta med finansiell samordning eftersom samverkan över myndighetsgränserna är viktig.

– För personer som står långt från arbetsmarknaden behöver man se ”hela människan”. Det är lättare än man tror att ”falla ur systemet”. Därför är det så viktigt att parterna träffas och kan hitta lösningar tillsammans, säger Samira Aqil.

Tar fram kunskapsstöd

Inom Nationella rådets arbetsgrupp arbetar Samira Aqil i gruppen för Kunskapsstöd som just nu tar fram ett digitalt kunskapsstöd som liknar Socialstyrelsens Kunskapsguiden.se.

– Det känns kul att kunna ta med mig mina relativt färska erfarenheter från att jag la upp material som vi tog fram i samband med regeringsuppdraget. Kunskapsguiden.se innehåller mycket bra stödmaterial som är enkelt att hitta och ta del av.

Hennes förväntningar på att ingå i Nationella rådets arbetsgrupp är att arbetet där är till verklig nytta för förbunden.

– Min förhoppning är att vi fångar upp det som samordningsförbunden behöver hjälp med på ett bredare plan. För att det i slutändan ska gynna brukarna och individerna. Att vi också kan hjälpa till att fånga upp problem som gör det svårt att samverka som vi sedan kan föra vidare till riksdag och regering i de fall det krävs lagändringar.

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner