Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Fördjupad samverkan mot överskuldsättning

Nu kan du anmäla dig till den kostnadsfria konferensen ”Fördjupad samverkan mot överskuldsättning” den 16 maj i Stockholm.

Konferensen syftar till att skapa en förståelse för vad det innebär att leva med ekonomisk stress och skuldproblem samt vikten av att nå ut med stöd i ett tidigt skede.

Du kommer att få lyssna på några forskare, goda exempel och andra intressanta korta föredrag som på olika sätt kommer att belysa samhällsproblematiken kring överskuldsättning och förslag på hur man kan jobba med lösningar.

Skuldproblem påverkar hälsan och dålig hälsa kan också leda till skuldproblem, det kan även vara en bakomliggande orsak till att rehabilitering av enskilda försvåras.

Anmäl dig till den kostnadsfria konferensenPDF

Sista anmälningsdag är den 22 april. Konferensen kommer också att webbsändas och gå att se i efterhand.

Information om webbsändningen (konsumentverket.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner