Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

SUS – ett verktyg för uppföljning

Sedan några år tillbaka arbetar Marie Hermansson som nationellt processtöd i SUS*.

Se filmen SUS – ett verktyg för uppföljning

– Jag åker land och rike runt och utbildar de förbund som behöver stöd i SUS, berättar Marie Hermansson i en film om hur olika förbund använder sig av SUS.

I filmen möter du också Monia Nilsson Sarenstrand som arbetar som jämställdhetsstrateg i Insjöriket, Jenny Nordansjö, projektledare på samordningsförbundet Sampelet i Värmland och Karin Mellblom och Pia Werninge från Finsam i Malmö.

Nyfiken på utbildning eller erfarenhetsutbyte?

Anmäl dig till en kostnadsfri utbildning i Nationella rådets regiPDF

Eller kontakta Marie Hermansson direkt:

marie.hermansson@molndal.se

* SUS står för Sektorsövergripande system för Uppföljning av Samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Det är ett centralt system för både lokal uppföljning hos samordningsförbunden och samlad nationell resultatredovisning av de insatser som finansieras.

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner