Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

– Vi måste våga fråga om personers ekonomi

Allt fler personer får problem med sin ekonomi. Mest ökar gruppen unga mellan 18 och 34 år.

– Vi ser en koppling mellan psykisk ohälsa och trasslig ekonomi, där personer ofta behöver hjälp att hantera ekonomin först, innan de kan gå vidare med rehabilitering för att komma till arbete, säger Maria Lindstedt, projektledare för regeringsuppdraget mot överskuldsättning.

Maria Lindstedt

I mars 2016 fick Konsumentverket ett regeringsuppdrag om fördjupad samverkan mot överskuldsättning. Regeringsuppdraget hade föregåtts av flera utredningar som visade på behovet av ett samlat stöd från samhällets sida för att så tidigt som möjligt upptäcka problem med skulder innan de hunnit växa sig för stora.

Därför fick Konsumentverket också ett uppdrag att bilda ett samverkansråd för budget- och skuldfrågor där bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting ingår tillsammans med andra samhällsaktörer.

Samordningsförbund viktiga aktörer

– Genom samverkansrådet identifierade vi också tidigt samordningsförbunden som viktiga lokala aktörer på samverkansområdet för budget och skuldfrågor. Samordningsförbunden som arbetar med att stödja människor med sammansatta problem närmare arbete, kommer ofta i kontakt med människor som också behöver stöd för att hantera sin ekonomi, säger Maria Lindstedt, projektledare.

Maria Lindstedt menar att ekonomin ofta är ”navet” i en persons livssituation och för att kunna ta till sig annan rehabilitering behöver man också hjälp att få ordning på sin ekonomiska situation.

– Det är mycket skuld och skam, många väntar alldeles för länge med att söka hjälp. Därför är det så viktigt att våga ställa frågan om ”hur mår din ekonomi” i samband med kartläggningen av personen. För dålig ekonomi är vanligare än många tror och det finns bra hjälp att få från kommunernas budget- och skuldrådgivning, säger Maria Lindstedt.

För att ta reda på mer om samordningsförbundens sätt att arbeta med frågan gjordes en enkätundersökning under 2017.

– På det sättet kom vi i kontakt med samordningsförbunden i Västra Skåne och Västerås som tidigt sett att skuldfrågor är en viktig del i en persons rehabilitering. Det ledde till ett samarbete, där vi bland annat har tagit fram ett bokmärke som ger stöd i hur man kan prata om individers privatekonomi. Det bygger på att individen själv ska hitta lösningarna, säger Maria Lindstedt.

Många lever med dålig ekonomi

Kronofogdens forskning om de ca 400 000 personer som finns i deras register visar att det oftast är vanliga människor som levt länge på marginalerna.

– Problemen kommer ofta i samband med större livshändelser som separation, sjukdom, arbetslöshet och pensionering. Statistiken visar att det ofta är personer med låg utbildning, lägre lön och små marginaler som drabbas, säger Maria Lindstedt.

Hela familjen påverkas

Många lever med dålig ekonomi under lång tid och det påverkar hela familjens livssituation och hälsa.

– Forskning gjord av professor Eva Mörk vid Uppsala universitet visar att barn till överskuldsatta får problem i skolan och är också mer sjuka, de besöker t ex akutmottagningen oftare än andra barn, säger Maria Lindstedt.

– Vi ser också att det sociala arvet har stor betydelse. Många som idag har problem med sin ekonomi kommer från hem som haft det tungt ekonomiskt, säger Maria Lindstedt.

Det finns också stark koppling mellan dålig ekonomi och psykisk ohälsa.

– Den forskning som finns, visar att det kan vara svårt att veta vad som ”kom först”. När man lever med oro och ångest kan ekonomi bli något man inte orkar ta tag i. Samtidigt kan dålig ekonomi leda till ångest, säger Maria Lindstedt.

Regeringsuppdraget snart slut

Snart avslutas regeringsuppdraget och 16 maj hålls en kostnadsfri avslutningskonferens i Stockholm där bland annat samordningsförbunden i Västerås och Östra Skåne medverkar.

– Jag hoppas att så många som möjligt tar tillfället att få veta mer om hur man kan arbeta med det här. Konferensen kommer också att websändas och går att se i efterhand.

Konsumentverket hoppas att de får ett mer permanent uppdrag att hålla samman frågan även i framtiden.

– Vi ser att det händer saker när vi lyfter frågan i samverkan med andra, säger Maria Lindstedt.

Mer information

Anmäl dig till konferensen på Konsumentverkets webbplats (konsumentverket.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Metodstöd för lokal samverkan mot överskuldsättning (konsumentverket.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner