Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Samordnade insatser ger störst effekt

Under fyra år studerade BIP-projektet i Danmark vilka indikatorer som leder till arbete.

– Bäst fungerar samordnade insatser, när en individ får parallella insatser ur ett helhetsperspektiv säger Charlotte Liebak Hansen, forskningschef.

BIP-projektet studerade under åren 2011–2016 cirka 4000 arbetslösa vid tio olika jobbcenter i Danmark och är internationellt sett den största studien som tittat på vilka faktorer som leder till arbete.

– Vi har framförallt försökt hitta delmålen, stegen på vägen mot arbete, säger Charlotte Liebak Hansen.

Væksthusets Forskningscenter, som lett projektet, finansieras av överskottet från socialekonomiska föreningar, Væksthuset, som bedriver olika former av rehabilitering i Danmark.

Charlotte Liebak Hansen

Individer med sammansatta problem

Genom att studera registerdata har man kunna se att gruppen som ingick i projektet också hade andra problem förutom att de var arbetslösa.

– Individerna har lägre utbildningsnivå än andra, cirka 70 procent har inte någon utbildning som ger kompetens för något arbete. Hela 46 procent lider av psykisk ohälsa och kriminaliteten bland männen i projektet är högre än i övriga samhället, säger Charlotte Liebak Hansen.

Individerna har varit arbetslösa under längre tid och har fått ett varierande stöd för att kunna komma tillbaka. En fjärdedel har inte fått något stöd alls.

– Vår studie visar att de som inte fått något stöd alls, faktiskt har kommit längre från arbetsmarknaden än tidigare, säger Charlotte Liebak Hansen.

Bland de som fått insatser är det vanligaste att de får en insats åt gången. Att en individ först behandlas för sina hälsoproblem, sen kanske får stöd med sina sociala kontakter och till sist någon form av arbetsrehabilitering.

Den här typen av stegmodell har en begränsad effekt menar Charlotte Liebak Hansen:

– Studien visar att kombinerade insatser, där en individ får flera olika stödåtgärder samtidigt som utgår från hela människans liv, gör signifikant skillnad. Om en person får en insats, tar personen två steg närmare ett arbete, men med flera samordnade insatser kommer individen hela 22 steg närmare arbetsmarknaden, säger Charlotte Liebak Hansen.

Kompetensen hos handläggaren

En annan slutsats i BIP-projektet är att kompetensen hos handläggaren/jobbcoachen har större betydelse än vad man tidigare trott. Studien visar att de individer som har en handläggare som tror på medborgarens förmåga att få ett jobb, ökar sannolikheten för dem att få jobb med hela 32 procent.

Avgörande är kompetensen hos handläggaren att ge individen rätt stöd.

– Om vi kunde hitta ett sätt att göra alla handläggare lika duktiga på att föra personer åter i arbete som de allra bästa i projektet, så skulle dubbelt så många komma i arbete, säger Charlotte Liebak Hansen.

Relationen med handläggaren är viktig och kräver kontinuitet. Den danska studien visar att för de som var tvungna att byta handläggare minskade sannolikheten att få ett arbete med hela 22 procent.

Mer om BIP-projektet

Virksomme elementer på vejen til job (vaeksthusets-forskningscenter.dk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner