Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Unikt norskt projekt lockar fler män till vården

Menn i helse arbetar för att ge arbetslösa män utbildning och arbete inom vården.

– 92 procent av deltagarna har nu arbete inom vården, säger projektledare Eli Sogn Iversen.

Projektet startade för nio år sedan i Trondheim av upphovsmannen Frode Rønsberg som såg att behovet av vårdpersonal framförallt inom kommunal sektor var stort samtidigt som få män utbildar sig för att arbeta inom vård- och omsorg.

Frode Rönsberg och Eli Sogn Iversen

– Många män ser inte att det finns en plats för dem i vården. Vi ville ändra på de fördomar som finns och sätta en ny bild av vilka möjligheter som finns, säger Frode Rønsberg.

Projektet fick stor uppmärksamhet och från regeringshåll såg man tidigt ett behov av ett nationellt projekt. Idag drivs projektet i 73 kommuner i hela landet av Kommunesektorens organisasjon, (KS) i samverkan med NAV, kommuner, länsstyrelse, Socialdepartement och sjukvård.

Vårdutbildning

Männen som har varit arbetslösa i flera år, erbjuds en komprimerad vårdutbildning som varvar teori och praktik som i Sverige motsvarar undersköterskenivå.

Kraven för att gå utbildningen är lika högt ställda som för andra som söker utbildningen och Eli Sogn Iversen menar att det är viktigt att männen ges tid att också själva fundera på om utbildningen är rätt för dem.

– En viktig framgångsfaktor är att vi först kallar till speciell gruppintervju där männen får presentera för varandra varför de vill hälsorekryter, det skapar en positiv känsla, säger Eli Sogn Iversen.

Av 815 sökande under 2019 har hittills 327 män valts ut.

Sedan följer en tolv veckor lång praktik innan männen får skriva på ett kontrakt för att bli ”hälsorekryt”. Själva utbildningen där teori och praktik varvas tar cirka 2,5-3 år att fullfölja.

Framgångsrikt

Frode Rønsberg beskriver att det funnits både framgångar och motgångar i projektet. Att vända synen på vårdyrket är inte lätt.

– Vi har devisen att ett ”ja är ett ja och ett nej är utgångspunkt för vidare övertalning”, säger Frode.

För att nå männen används mycket marknadsföring, något som Frode Rønsberg tror är viktigt för att nå ut och bygga en stolthet kring projektet.

– För att vända bilden behövs mycket kraft och jag ser därför att de material vi tagit fram som viktiga investeringar. Det tar tid att förändra de attityder som finns i samhället och redan nu ser vi att intresset bland yngre killar att söka sig till vården har ökat.

Vinst för alla

Siffrorna för projektet talar sitt tydliga språk, 9 av 10 behöver inte längre offentlig försörjning och 92 procent har fått ett arbete inom vården.

– Det är förstås en stor samhällsvinst både att vi kan rekrytera till vården och att vi samtidigt kan minska arbetslösheten bland män. Men största vinsten finns ändå på det individuella planet där den enskilde känner sig mer delaktig i arbetslivet, säger Eli Sogn Iversen.

Mer om projektet

Menn i helse Norge (mennihelse.no)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Menn i helse Facebook (facebook.com)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner