Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Experimentet med basinkomst gav viktiga insikter

Det finländska försöket med basinkomst ledde inte till högre sysselsättningsgrad under första året. Däremot hade det andra positiva effekter berättar professor Olli Kangas vid Åbo universitet.

Olli Kangas, Åbo universitet

Under två år fick 2000 slumpvis utvalda arbetslösa personer i Finland en skattebefriad medborgarlön på 560 euro per månad (ca 5300 kr). Tanken bakom experimentet var att se om det gick att förändra och förenkla det nuvarande sociala trygghetssystemet och sporra fler till arbete. I det nuvarande finska systemet kan personer som får ett arbete förlora på det ekonomiskt, eftersom de förlorar andra sociala förmåner.

Experimentet blev inte som det först var tänkt

Den finländska regeringen gav år 2016 tjugo miljoner euro för att genomföra experimentet och efter viss konkurrens valdes finska folkpensionsanstalten ut som den organisation som skulle genomföra experimentet.

– Första förslaget vi kom med, ett riksomfattande urval på 5000 individer blev av olika anledningar inte av, säger Olli Kangas.

Dessutom gavs ett ”halvt löfte” om fortsättning som aldrig infriades. Med en mindre grupp människor under en kortare tid är det svårare att dra slutsatser om effekterna av förslaget, menar Kangas.

Inget misslyckande

Projektet startade 1 januari 2017 och pågick till den 31 december 2018. Förutom urvalsgruppen har forskarteamet också studerat en jämförbar kontrollgrupp.

Under hela försöksperioden var intresset stort – internationellt sett. I Finland var engagemanget inte lika stort och när en ny regering tillträdde efter ett år fanns ingen vilja att fortsätta experimentet.

När första resultaten från försöket kom sågs det av framförallt media som ett misslyckande berättar Olli Kangas:

– Resultatet för 2017 visar inga skillnader i sysselsättningsgrad, men något misslyckande vill jag inte säga att det var. Urvalsgruppen upplevde mindre stress och att de hade större möjligheter att styra sitt liv. Sen ska vi komma ihåg att det endast är preliminära resultat för 2017 och resultatet för 2018 är inte klart, säger Olli Kangas.

Viktigt att våga experimentera

Olli Kangas vill inte själv uttala sig om vad han tycker om basinkomst. Däremot tycker han att den här formen av experiment är viktiga.

– I Finland har vi gjort liknande försök och det är något som jag tror även länder som Sverige borde pröva.

Försök med basinkomst (kela.fi)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner