Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Stort intresse för Finsam bland allmänläkare

Nationella rådet deltog för första gången på Svensk Allmänmedicinsk kongress som i år gick av stapeln i Borås 8-10 maj tillsammans med Sjuhärads samordningsförbund.

Malin Lundblad och Anna Fagefors

– De flesta har aldrig tidigare hört talas om Finansiell samordning och samordningsförbund, säger Malin Lundblad från Nationella rådets arbetsgrupp.

Det var drygt 500 allmänläkare som träffades på årets kongress. Årets tema var interaktion som i programbladet för kongressen beskrevs med orden: kommunikation, samverkan, optimalt resursutnyttjande, kompetensutbyte och gemensam kompetensutveckling.

Nationella rådets monter bemannades av Malin Lundblad, Nationella rådet, Anna Fagefors förbundschef från Sjuhärads samordningsförbund och Inger Landberg, Nationella rådets kommunikatör.

– Vi försöker framförallt lyfta nyttan för läkare att vara mer delaktiga i samarbetet. Vi hoppas att de ska bidra till att regionerna stiger fram mer i Finsam-samarbetet, säger Anna Fagefors.

Malin Lundblad

Många läkare kom fram spontant under dagarna för att få veta mer.

– Vi hade många intressanta samtal. Det fanns ett stort intresse för samverkansfrågor och många såg att vissa grupper de möter är i behov av ett större stöd från samhällets sida, säger Malin Lundblad.

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner