Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Ingen ökning av insatser riktade till prioriterade behovsgrupper

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens senaste återrapport till regeringen visar att insatserna till de prioriterade grupperna minskade under 2018 jämfört med 2017.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har under åren 2016-2018 haft ett särskilt uppdrag i sina regleringsbrev att arbeta och verka för att det genom samordningsförbund skapas insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning (utan aktivitetsersättning) och unga med aktivitetsersättning.

I senaste återrapporten konstateras att antalet insatser för de prioriterade grupperna totalt sett har ökat under åren som regeringsuppdraget funnits, men under 2018 minskade insatserna i jämförelse med 2017.

Uppföljningen visar också att antalet sjukskrivna individer med sjukpenning som deltagit i en insats finansierad av samordningsförbunden har ökat för varje år, medan antalet unga med aktivitetsersättning ligger på en jämförelsevis konstant nivå.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen konstaterar att även om de insatser som gjorts enligt regeringsuppdraget har haft effekt, kan myndigheterna göra mer. Men det krävs tid och uthållighet för att göra skillnad.

Återrapport enligt uppdrag i regleringsbrev för 2018, Insatser finansierade genom samordningsförbundPDF

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner