Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Malmökraften kraftsamlar för långtidsarbetslösa

På ett år har 612 långtidsarbetslösa Malmöbor fått ett arbete.

Det har gjorts möjligt genom att myndigheterna ställt sig bakom ett tydligt mål, menar Mikael Jung förbundschef för Finsam Malmö som medverkar i Finsams första frukostseminarium i Almedalen.

Malmökraften är ett projekt mellan Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården i Region Skåne. Totalt erbjuds 3 500 långtidsarbetslösa Malmöbor som är inskrivna i jobb- och utbildningsgarantin ett helhetsstöd från myndigheterna. Hälften av de inskrivna har försörjningsstöd och 300 personer är långtidssjukskrivna.

– Istället för flera olika myndighetskontakter får de arbetslösa stöd av ett team som består av en arbetsförmedlare, socialsekreterare och arbetsmarknadssekreterare som gör en gemensam plan för hur individen ska få ett arbete, säger Mikael Jung.

Totalt finns det tio team som sitter samlokaliserade i Malmö. Förutom teamen finns också andra stödpersoner på plats, totalt arbetar 40 personer med att hitta unika lösningar för varje individ. Målet är att 1 500 ska få ett arbete.

– Just nu har 612 fått ett arbete. Det har gjorts möjligt genom att myndigheterna ställt sig bakom ett tydligt gemensamt mål, säger Mikael Jung.

Under seminariet kommer vi att framförallt fokusera på vad det är som Malmökraften gör – vad är skillnaden mot hur myndigheterna brukar arbeta. Vad händer när myndigheterna sitter samlokaliserade och hur kan vi stötta individer att själva se sina förmågor?

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner