Logotyp Finsam, finansiell samordning

Alla är vinnare i ett inkluderande samhälle

Tisdagens seminarium handlade om två skilda projekt.

Finsam i Lund berättade om ett teambaserat arbetssätt kring personer med psykisk ohälsa.

Samordningsförbundet Halland beskrev hur alla vinner på social hänsyn vid upphandling.

Först ut var Finsam Lund som tillsammans med Region Skåne arbetat i projektet ”Säkra övergångar vid psykisk ohälsa”.

Bakgrunden är den stora ökningen av personer med psykisk ohälsa.

Bengt Selander, förbundschef Finsam Lund

Bengt Selander, förbundschef Finsam Lund

– Primärvården har inte de verktyg de behöver för att ta emot allt fler med psykisk ohälsa säger Bengt Selander, Finsam Lund.

Det vanliga är att man träffar en läkare i 15 minuter som bara har sjukskrivning eller medicin som verktyg.

Finsam Lund har hittat ett bättre sätt att arbeta med psykisk ohälsa inom primärvården.

– Vår modell använder sig av team där en kurator, psykiatrisjuksköterska, rehabkoordinator och en psykolog tar emot de som söker för psykiska besvär istället för en läkare, säger Bengt Selander, Finsam Lund.

Vid det första mötet på vårdcentralen kartlägger de hela den sökandes livssituation. Bakom den psykiska ohälsan döljer sig ofta problem på arbetet eller i familjen. Ekonomin har visat sig vara en viktig orsak till psykisk ohälsa och teamet har därför väl upparbetade kontakter med socialförvaltningen där kommunens budget- och skuldrådgivare finns.

– De som har behov av medicinsk behandling får givetvis kontakt med en läkare, men det har visat sig vara väldigt få, säger Bengt Selander.

Ännu är det få vårdcentraler i Skåne som använder sig av metoden.

– Det är synd för vår erfarenhet av att använda alla de resurser som finns tidigt har effekt, modellen har visat minska sjukskrivningar, medicinering och har dessutom lett till en bättre arbetsmiljö på vårdcentralen, säger Bengt Selander.

Nästa del på frukostseminariet handlade om social hänsyn vid upphandling i Halland. En enkel metod som alla vinner på enligt Carl Nyblom från Samordningsförbundet i Halland.

Samordningsförbundet i Halland grävde guld i Almedalen, från vänster Samuel Grahn, Fredrik Tågsjö och Carl Nyblom.

Samordningsförbundet i Halland grävde guld i Almedalen, från vänster Samuel Grahn, Fredrik Tågsjö och Carl Nyblom.

– Idag ställs ofta miljökrav vid upphandlingar och på samma sätt kan man ställa ett socialt krav. Det kan vara att företagen erbjuder traineeplatser för de som har en lite svårare bakgrund, säger Carl Nyblom.

Gensvaret från företagens sida har varit positivt, de vill vara med och bidra. Erfarenheten så här långt är att det inte heller påverkar priset. Samtidigt har det varit lite ”trögstartat” menar Carl Nyblom.

– Upphandlingsenheten upplever att de inte har kompetensen kring vilka individer som behöver stöd. Men här handlar det om att samarbeta över förvaltningsgränser inom kommunen och med Arbetsförmedlingen och hämta den kunskapen där den finns, säger Carl Nyblom.

Upphandlingsmyndighetens undersökning från 2018 visar att 80 procent av kommunerna har styrdokument som säger hur man ska arbeta med social hänsyn i upphandlingar, men det är bara 2,1 procent som aktivt gör det.

Här finns en fantastisk potential menar Carl Nyblom:

– I Halland har vi funnit ett enkelt sätt att snabbt komma igång med detta arbete. Skriv in i upphandlingen: ”Vinnande leverantör förbinder sig att ha ett samtal med upphandlande myndighet om hur social hänsyn kan tas.” Låt leverantören vara med och föreslå lösningar, ofta ser de fler möjligheter att bidra än vad vi myndigheter gör.

Och alla vinner på att ta social hänsyn.

– Framförallt vinner individen på det, samtidigt minskar kostnader för t ex försörjningsstöd, skatteintäkterna ökar och vi kan hjälpa företagarna med rekryteringsbehov. Ja, alla vinner på ett inkluderande arbetsliv!

När utanförskap blir innanförskap (youtube,com)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Finsam i Almedalen

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner