Logotyp Finsam, finansiell samordning

Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?

Onsdagens frukostseminarium handlade om hur grupper som står utanför samhället kan behöva ett extra stöd för att komma i arbete.

Först ut var insatsen Koll på 20–25 från Falun som arbetar med ungdomar som inte jobbar eller studerar. Ofta handlar det om ungdomar som bor kvar hemma hos sina föräldrar och brukar därför kallas för hemmasittare.

Koll på 20–25. Petra Palmståhl, Susanne Svantesson och Maya Engberg.

– Det är en bred grupp som finns i alla samhällsklasser. Nästan alla har haft olika problem i skolan, väldigt många saknar därför en fullständig utbildning.

Psykisk ohälsa är vanlig och bakom problemen finns ofta olika former av Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inte alltid är utredda. Det är också vanligare med olika former av smärtproblem och spelmissbruk.

Det var Falu kommuns ungdomsenhet som tog initiativ till projektet för tre år sedan, berättar Petra Palmestål, förbundschef för Finsam Falun. Kommunen har genom den lagstiftning som finns ett ansvar upp till att individen fyller 20 år, sedan vet de väldigt lite om vad som händer med ungdomarna.

– Första kontakten sker inför 20-årsdagen. Vi har också arbetat mycket med marknadsföring och vänt oss till vården för att nå ut med information, säger aktivitetsstödjaren Maya Engberg.

Insatsen är en uppsökande verksamhet, första kontakten med ungdomarna sker ofta i hemmet. Behoven kan se väldigt olika ut och utgår från ungdomarnas egen vilja. En del kan behöva ett omfattande stöd för sin psykiska ohälsa medan andra kan bara behöva en ”putt” i rätt riktning och stöd för att skapa dagliga rutiner.

–Vi erbjuder anpassade aktiviteter utifrån individens intressen genom arbetsmarknadsenheten i kombination med digitala hjälpmedel, säger Susanne Svantesson, arbetsterapeut.

Hittills har projektet träffat 76 personer och 54 procent gått vidare till arbete eller studier.

Porten var ett implementeringsprojekt

Porten är en numera avslutad insats inom samordningsförbundet Samspelet som i kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn jobbade brett med personer i åldrarna 18–61 år i behov av ett samordnat stöd.

Även här var det viktigt att arbeta med personer som var motiverade att vara med.

Samspelet i Karlstad. Ulrica Matthed, Jenny Nordansjö och Meta Fredriksson –Monfelt.

– En framgångsfaktor var att vi genom vår förstudie fick möjlighet att arbeta fram en bra metodik som utgick från Supported Employment som vi kunde förankra innan insatsen började, berättar projektledaren Jenny Nordansjö.

Målgruppen hade en komplex bakgrund med mycket neuropsykiatrisk problematik där många aldrig hade haft ett arbete tidigare. Trots det kom 53 procent till arbete eller studier efter Porten.

– Vi hade en föreställning om att det skulle ta längre tid för äldre att komma till arbete, det visade sig inte stämma. I snitt var varje deltagare med i projektet i ett år innan de gick vidare till arbete eller studier, säger Ulrica Matthed, arbetsgivarkoordinator.

– Min roll handlade om att marknadsföra målgruppen, där vi utgick från mångfaldsbegreppet att det handlade om att förstärka arbetslivet. Det som andra ser som en tidstjuv i arbetet kan för våra deltagare vara det ultimata jobbet, säger Ulrica Matthed.

– Kontakten med arbetsgivarna är viktig. Det handlar om skapa en relation och att ta bort fördomar. Vi har fokuserat på kompetens och anpassning där den formella kompetensen inte har varit viktig.

Deltagarna har framförallt fått arbete inom privat sektor. Hotell, restaurang, tillverkande industri och snickeri är några av de som fått nya medarbete.

Tanken var att det nya arbetssättet skulle implementeras på Arbetsförmedlingen i Värmland.

– Sen kom den stora förändringen på Arbetsförmedlingen då flera kontor kommer att läggas ner. Som det är nu arbetar vi på det nya sättet, men det är osäkert vad som händer i framtiden, säger Jenny Nordansjö.

En arbetsmarknad för alla (youtube.com)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Finsam i Almedalen

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner