Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?

Onsdagens frukostseminarium handlade om hur grupper som står utanför samhället kan behöva ett extra stöd för att komma i arbete.

Först ut var insatsen Koll på 20–25 från Falun som arbetar med ungdomar som inte jobbar eller studerar. Ofta handlar det om ungdomar som bor kvar hemma hos sina föräldrar och brukar därför kallas för hemmasittare.

Koll på 20–25. Petra Palmståhl, Susanne Svantesson och Maya Engberg.

– Det är en bred grupp som finns i alla samhällsklasser. Nästan alla har haft olika problem i skolan, väldigt många saknar därför en fullständig utbildning.

Psykisk ohälsa är vanlig och bakom problemen finns ofta olika former av Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inte alltid är utredda. Det är också vanligare med olika former av smärtproblem och spelmissbruk.

Det var Falu kommuns ungdomsenhet som tog initiativ till projektet för tre år sedan, berättar Petra Palmestål, förbundschef för Finsam Falun. Kommunen har genom den lagstiftning som finns ett ansvar upp till att individen fyller 20 år, sedan vet de väldigt lite om vad som händer med ungdomarna.

– Första kontakten sker inför 20-årsdagen. Vi har också arbetat mycket med marknadsföring och vänt oss till vården för att nå ut med information, säger aktivitetsstödjaren Maya Engberg.

Insatsen är en uppsökande verksamhet, första kontakten med ungdomarna sker ofta i hemmet. Behoven kan se väldigt olika ut och utgår från ungdomarnas egen vilja. En del kan behöva ett omfattande stöd för sin psykiska ohälsa medan andra kan bara behöva en ”putt” i rätt riktning och stöd för att skapa dagliga rutiner.

–Vi erbjuder anpassade aktiviteter utifrån individens intressen genom arbetsmarknadsenheten i kombination med digitala hjälpmedel, säger Susanne Svantesson, arbetsterapeut.

Hittills har projektet träffat 76 personer och 54 procent gått vidare till arbete eller studier.

Porten var ett implementeringsprojekt

Porten är en numera avslutad insats inom samordningsförbundet Samspelet som i kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn jobbade brett med personer i åldrarna 18–61 år i behov av ett samordnat stöd.

Även här var det viktigt att arbeta med personer som var motiverade att vara med.

Samspelet i Karlstad. Ulrica Matthed, Jenny Nordansjö och Meta Fredriksson –Monfelt.

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner