Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Sevim är ny representant från Socialstyrelsen

Sevim Barbasso Helmers, är ny representant i Nationella rådets arbetsgrupp. Sevim har en bakgrund som biomedicinsk analytiker och medicine doktor.

Nu arbetar hon sedan flera år som utredare på Socialstyrelsen där hennes senaste projekt handlade om att följa patientens väg i vårdsystemet

Sevim Barbasso Helmers är representant i Nationella rådets arbetsgrupp.

Sevim ser fram emot arbetet inom Nationella rådets arbetsgrupp där hon ska ingå i gruppen för analys och utvärdering.

– För mig är det ny mark. Jag kommer från forskningsvärlden och har framförallt jobbat med hälso- och sjukvården. Jag är samtidigt en nätverksperson som gillar lösa saker och nå resultat.

Efter att i många år forskat kring muskelsjukdomen myosit, började Sevim 2013 som utredare på Socialstyrelsen. Under de här åren har hon varit verksam inom området läkemedelsstrategi och tagit fram en webutbildning i klinisk farmakologi för blivande specialistläkare. Nu arbetar hon med tillgänglighetsfrågor där hon bland annat tar fram rapporter kring bland annat väntetider inom vården.

– Mitt främsta uppdrag nu är att se om det går att följa en patients resa i vården. Informationen om patienten är idag fragmentarisk och finns i olika journalsystem. Det finns stora vinster om vi kan föra samman kunskap. Om läkaren får tillgång till all information om patienten ökar också patientsäkerheten, idag förekommer parallella behandlingar, att någon kallas till röntgen två gånger. Det förekommer också att patienter hamnar mellan två läkare, där ingen tar ansvar för patienten. Jag drivs av att försöka skapa bättre vård för patienterna, säger Sevim Barbasso Helmers.

I Nationella rådet hoppas hon kunna bidra med analytisk kompetens.

– Jag hoppas kunna ge stöd kring vilken fakta vi kan få fram genom de databaser som finns, kanske genom att samköra olika information. Samtidigt finns det mycket att sätta sig in i innan jag säga på vilket sätt vi kan arbeta.

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner