Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Samordningsförbundet Göteborg har startat

Eva Magnusson ser fram emot nya uppdraget.

Eva Magnusson

Hallå där, hur går arbetet med att starta Samordningsförbundet Göteborg?

– Bra, det nya förbundet startade den 1 juli. Det är en sammanslagning av de fyra förbunden, Göteborg Centrum, Göteborg Nordost, Göteborg Väster och Göteborg Hisingen Delta som alla verkat i Göteborgs stad. Själv börjar jag arbeta på det nya förbundet den 28 oktober. Fram till dess är Magnus Simonsson tillförordnad förbundschef. Just nu är vi i slutfasen när de gamla förbunden juridiskt ska likvideras samtidigt som det nya förbundet har börjat ta över ansvaret för verksamheterna.

Vad är bakgrunden till sammanslagningen?

– Parterna har under flera år sett ett behov av att ha ett förbund inom en och samma stad. Göteborgare behöver ha tillgång till liknande service. De fyra förbunden har olika inriktningar men också många liknande insatser som t.ex. för unga vuxna. Jag är mån om att behålla den verksamhet vi har, förändringen blir främst på kanslinivå. För medborgaren blir det ingen större skillnad utom att de får tillgång till fler insatser.

– Det här jag tycker själv är ett naturligt steg. Idag går vi nationellt mot större förbund eftersom det är mycket administration och det blir väldigt dyrt med de små förbunden.

– Det är samtidigt en viss sorgeprocess att lägga ner de fyra förbunden och ena dem till ett, det finns en rädsla att förlora den lokala förankringen till förbunden. Jag var själv med och startade Göteborg Centrum 2005. Samtidigt har jag goda erfarenheter av att arbeta med lokala samverkansgrupper i Stockholm och det är en betydligt större stad.

Vad har du för planer för det nya förbundet?

– Jag vill fortsätta att jobba med det lokala perspektivet i det nya förbundet men samtidigt kunna dra fördelarna av att vi är ett stort förbund med ett gemensamt kansli.

– Jag tror också att vi kan effektivisera verksamheten genom att vi har ett ”hela staden” perspektiv där vi kan lära av varandra och arbeta mer tillsammans. Även Göteborg har förändrats organisatoriskt med Kompetenscenter mm – vilket gör att vi måste tänka i nya banor.

Vad var det som lockade dig att söka jobbet?

– Samordningsförbunden i västra götalandsregionen har en välutvecklad organisering och bra nätverk med många kloka förbundschefer och parter som väl känner till Finsam – det är lockande att komma tillbaka och se hur det har utvecklats.

– Det handlar även om privata skäl och var jag har mitt hjärta. Jag är ”göteborgare”, född i Biskopsgården och min familj lever på västkusten. Nu längtar jag hem efter att ha bott i Stockholm i tre år. Med det sagt har det varit fantastiskt och lärorikt att få vara med och starta samordningsförbundet Stockholm. Jag kommer att sakna så många som jag arbetat med här samt den nybyggaranda som präglat staden, men jag ser fram emot det nya uppdraget och framförallt att komma närmare min familj och mina barnbarn.

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner